Waxing

Waxing Services at | Beautique Newburyport
WAXING SERVICES
PRICE
   
BROW WAXING
 
Brow Shaping $25
   
FACIAL & BODY WAXING
 
Lip $12
Chin $12
Cheeks $12
Full Face (Cheeks, Chin, Lip) $42
Underarms $30
Arms $60
Lower Legs $80
Upper Legs $80
Back $75
Chest $75
Back & Shoulders $75
Miscellaneous (Nostrils, Ears, Fingers, Toes, Etc.) $12
   
BIKINI WAXING  
Bikini $45
Brazilian Bikini Wax $105
French Bikini $65